RJEŠENJE O  ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA - Za područje Gradske četvrti Jug II


Prebivalište:

Naziv ulice: 

Kućni broj / podbroj:  /